Medialle

1.9.2019 IIttala

Iittala Village yhdistää ja vahvistaa Iittalaa kokonaisuutena

Kehittämishanke toi lisää liikevaihtoa, lujitti yhteistyöverkostoa ja koko Iittalan kylän asemaa matkailukohteena.

Iittalan kehittämishanke i-laakso on päättymässä. Merkittävimpänä saavutuksena projektipäällikkö Pia Niemikotka pitää onnistumista siinä, että hankeaikana kyettiin löytämään konkreettinen kehityssuunnitelma sille, miten Iittala kehittyy matkailukylänä seuraavalle tasolle. Kansainvälisesti tunnettu Iittala-brändi ja Iittalan Lasimäki tekevät vahvasti yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Iittala Village -matkailukohteena. Iittala Villagen tavoitteena on olla muotoilun, taiteen ja käsityöläisyyden kylä, jossa vierailijalle riittää näkemistä ja koettavaa koko päiväksi.

Valmiina on uudistava puistosuunnitelma, Iittala Villagen brändisuunnitelma, matkailukylän kasvustrategia, tiekartta ja jatkotoimenpiteiden pitkä lista.

Iittala Villagelle on myös jo valmistumassa oma nettisivusto, joka kokoaa yhteen Iittalan Lasimäen ja lähialueen matkailutarjonnan. Sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Lasimäen kauppiasyhdistys, joka samalla laajenee koko Iittalan matkailuyritysten yhteiseksi yhdistykseksi.

”Meillä on nyt konkreettinen kanava, verkkosivusto, jonka kautta tarjota palveluja. Iittala Village -sivusto tulee olemaan oleellisessa roolissa Iittalan kehittämisessä. Se on tarkoitettu kaikille Iittalan matkailuyrittäjille, ei ainoastaan Lasimäellä toimiville,” Lasimäen Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja, Kultasuklaa Oy:n yrittäjä Juha Kärkkäinen sanoo.

”Iittala on Hämeenlinnalle erittäin tärkeä matkailubrändi. Kun puhutaan Iittalasta, puhutaan kuitenkin yhdestä maailman tunnetuimmista suomalaisista brändeistä,” hän vielä muistuttaa.

Taideasema houkuttaa junamatkailijoita

Näkyvin ja tunnetuimmaksi noussut tulos i-laakso-hankkeessa on Iittalan Taideasema, jonka naivistinen ulkoilmanäyttely on reilun vuoden ilahduttanut junamatkustajia.

”Aseman käyttö on noussut VR:n tilastojen mukaan 34,5 prosenttia 2018. Iittalan asemalle on myyty peräti 9000 lippua enemmän kuin vastaavana aikana aiemmin,” iloitsee i-laakso-hankkeen projektipäällikkö Pia Niemikotka Linnan Kehityksestä.

Junien aikatauluissa ei ole tapahtunut muutosta, joten voidaan hyvinkin olettaa muutoksen johtuvan Taideasemasta matkailuyrittäjien tiivistyneen yhteisviestinnän ohella. Erityisesti japanilaiset vieraat ovat matkanneet Iittalaan junalla, ja heiltä saatiin kävijäkyselyssä toive lisävuoroista aamupäiviin Helsingin ja Iittalan välille.

Taideasema syntyi Väyläviraston ja parinkymmenen paikallisen toimijan yhteisponnistuksena. Taideasema toi Iittalan kylälle sekä valtakunnallista että kansainvälistä näkyvyyttä ja lisäsi kiinnostusta matkailukylää kohtaan.

”Asemahanke kirkasti sitä, että Iittalan kasvu vaatii uudistumiskykyä ja myös investointeja,” sanoo Pia Niemikotka.

Yrittäjien innostus tärkeä tekijä

Hankeaikana vierailijamäärä kasvoi Iittalassa vähintään tavoitellun 10 prosentin vuosivauhtia. Lasimäellä vierailijamäärä tulee ennusteen mukaan lähenemään jo 120 000 tänä vuonna. Iittala Village tavoittelee vierailijamäärän kasvun lisäksi pidempää viipymää alueella ja lisää vierailijoita läpi vuoden.

”Alueen kehittämisessä on samoja elementtejä kuin yrityksen kehittämisessä. Lisäksi ajoitus ja oikeat ihmiset ratkaisevat paljon”, Niemikotka sanoo.

Hankkeen tuloksena Iittalassa on nyt sitoutunut matkailun kehittäjien yritys- ja kumppaniverkosto, jolla on asukkaiden vahva tuki. Iittalan lasitehdas on osaltaan vahvasti sitoutunut vierailijamäärän kasvattamiseen Iittalassa.

Lisätietoja:

Pia Niemikotka, projektipäällikkö, Linnan Kehitys Oy, p. 040 868 2087

Juha Kärkkäinen, Kultasuklaa Oy, Lasimäen kauppiasyhdistys, p. 040 595 4414